Uudisrakentaminen

Paroc Puhalluskivivillan tulee asentamaan Parocin valtuuttama urakoitsija sen jälkeen, kun kaikki muut asennustyöt yläpohjassa on tehty. Kun puhalluskivivilla puhalletaan ammattilaisen toimesta kunnolla ja riittävän tehokkaana kerroksena, siihen ei synny eristyskykyä heikentäviä rakoja tai reikiä, eikä eristettä tarvitse lisäillä vuosien mittaan.

Vinot katot ja ontelot

Puhalluseristeet ovat tyyppihyväksyttyjä vain vaakasuoriin yläpohjiin. Tietyin edellytyksin asiakkaan niin halutessa puhalluseristeillä voidaan eristää myös vinot katot ja ontelot. Ns. saksiristikkoyläpohjissa suositellaan puhalluskivivillan alle liukumisen estämiseksi PAROC eXtra -levyä. Tällöin sallitaan kaltevuudet 1:4 saakka. Ontelopuhalluksissa onteloiden on oltava umpinaisia kaikilta sivuiltaan ja puhalluspaineen kestäviä. Työ onnistuu parhaiten kaltevuudessa 1:3 – 1:1,5. Onteloissa ei saa olla puhallusta haittaavia rakenteita: IV-kanavia, upotettuja valaisimia tai vastaavia rakenteita. Kivivilla puhalletaan mahdollisimman tiiviiksi painumien estämiseksi. Menekki on yleensä 1,5 – 2-kertainen tyyppihyväksynnän mukaiseen puhallukseen verrattuna. Eristystyö on voitava tarkastaa läpinäkyvän höyrynsulun läpi, ja tilaajan tulee tarkastaa ja sen jälkeen hyväksyä tilattu työ.

Puhalluskivivillaeristyksen U-arvo

Lämmöneristyksen minimimitoitus määritellään Rakentamismääräyskokoelmassa. Sen sisältämät vaatimukset esitetään U-arvona (W/m2K) eli lämmönläpäisykertoimena. U-arvojen perusteella määritellään, mikä on oikea eristyksen paksuus. Esimerkiksi yläpohjiin suositellaan 500-600 mm:n lämmöneristystä.

     Lounais-Suomen Takuueristys on nyt Anpe Turku Oy! Sama ammattitaitoinen henkilökunta palvelee teitä edelleen!