Puhalluskivivilla


Luotettava ja kotimainen

PAROC Puhalluskivivilla on vaivaton, luotettava ja paloturvallinen yläpohjan eristysratkaisu. Se on Suomen käytetyin yläpohjien puhalluseriste, ja se toimitetaan aina valmiiksi puhallettuna rakenteeseen valtuutetun urakoitsijan toimesta. Puhalluskivivilla on kotimainen uusiotuote, joka valmistetaan hyödyntämällä muun kivivillatuotannon yhteydessä syntyviä leikkauskaistoja.

Tehokas ja paloturvallinen

Kivivilla säilyttää ryhdikkyytensä ja lämmöneristysominaisuutensa koko rakennuksen käyttöiän ajan. Se ei kerää itseensä eristyskykyä ja rakenteita rasittavaa kosteutta, vaan antaa kosteuden hengittyä ulos rakenteesta. Kivivilla ei myöskään painu eikä latistu kosteuden vaikutuksesta. Siksi huolella tehty kivivillaeristys maksaa itsensä nopeasti takaisin lämmityskulujen säästönä. Puhalluskivivilla on luokiteltu palamattomaksi materiaaliksi. Se kestää erittäin korkeita lämpötiloja ja on ainoa palamaton puhalluseriste, jota voidaan käyttää myös vaativissa paloluokitelluissa rakenteissa.

Erinomainen lisäeriste

Puhalluskivivilla on erinomainen lisäeriste purueristeisiin yläpohjiin. Vanhojen puru- , sammal-, ym. orgaanisten eristeiden päällä kerros Puhalluskivivilla kaksinkertaistaa rakenteen eristyskyvyn. Vanhat eristeet lämpenevät ja kuivuvat uuden eristeen alla, ja samalla muodostuu palamaton kerros vanhojen eristeiden päälle.

Turvallisesti kierrätettävä ja loppusijoitettava

Kun rakennus aikanaan puretaan, Puhalluskivivilla voidaan helposti ottaa uusiokäyttöön tai loppusijoittaa, sillä se ei sisällä ongelmallisia palonesto- tai muita kemikaaleja.

Energiatehokkuus pienentää lämmityskustannuksia ja nostaa talosi myyntiarvoa

EU on hyväksynyt rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin, jonka säädösten tulee olla Suomen lainsäädännössä vuonna 2006. Direktiivi koskee kaikkia yli 50 m2:n lämmitettäviä rakennuksia, joita käytetään yli 4 kuukautta vuodessa ja yli 1000 m2 korjauskohteita. Sen avulla pyritään ohjaamaan rakentamista enemmän energiaa ja ympäristöä säästäväksi. Direktiivin myötä kaikki jäsenmaat ottavat käyttöön laskentamenetelmän, jolla arvioidaan rakennusten energiatehokkuutta. Asunnon tai kiinteistön energiatehokkuus käy ilmi energiatodistuksesta, joka esitetään kiinteistöä myytäessä tai vuokrattaessa. Todistuksessa tulee olemaan myös arvio rakennuksen energiankulutuksesta sekä vertailuarvoja ja toimenpide-ehdotuksia. Energiamerkin käyttöönotto tulee vaikuttamaan rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennuksille lasketaan jo suunnitteluvaiheessa energiantarve, ja rakennusvaiheessa tämä näkyy mm. nykyistä tehokkaampina lämmöneristyksinä sekä lämmön talteenottona ilmanvaihdosta. Näin ollen ne rakentajat, jotka kiinnittävät huomiota energiansäästöön taloa rakentaessaan, eivät ainoastaan säästä talon lämmityskustannuksissa, vaan hyötyvät tästä myös myyntitilanteessa parempana myyntihintana ja mahdollisesti lyhyempänä myyntiaikana.


    Lounais-Suomen Takuueristys on nyt Anpe Turku Oy! Sama ammattitaitoinen henkilökunta palvelee teitä edelleen!